Styret

Styrets sammensetning for 2014/2015

 

Styre 
Styrets leder: Jon Johnsen
Nestleder: Tore Brynslund
Styremedlem: Per Jørgen Hole
John Anders Sanden