Bli med oss

Vår klubb består av 22 medlemmer som alle arbeider for å skaffe midler og hjelpe enkeltpersoner og grupper, som av ulike grunner ikke får nødvendige støtte og hjelp fra stat og kommune.

Årlig deles det ut ca 80.000,- til humanitære prosjekter primært i vår kommune

– Våre medlemmer jobber med å hjelpe folk til å få en bedre og mer meningsfylt hverdag, og vi fokuserer særlig på å barn og unge. Nesten 40 års erfaring har gitt oss en bekreftelse på at modellen vår fungerer, og at hjelpen kommer frem. Dessverre blir ikke behovet for våre tjenester mindre, derfor ønsker vi oss flere medlemmer som vil bruke litt av sin fritid på å hjelpe andre. Frivillighetsarbeidet i Norge er fortsatt en viktig del av vår kultur.

Bli med da vel ! – send en mail til ovreeiker@kiwanis.no

 

2015 blir et år med mange markeringer for Kiwanis.

Kiwanis Norden fyller 50 år og Kiwanis International med rundt 600 000 medlemmer i 80 land fyller 100 år.

På verdensbasis samler organisasjonen inn 750 millioner kroner årlig og det legges ned 18 millioner timer på frivillig arbeid hvert år.