Besøk og aktiviteter

Avd Eiken på Vestfossen Barneskole 11_05_15Vi besøkte avd Eiken, som er en egen avdeling tilknyttet Vestfossen Barneskole 11.05.15

De har et tilbud til elever med store, sammensatte, lærevansker og funksjonshemninger. Det hele startet ut i fra Knerten Barnehave i 1998.  De har plass til 10 elever, og har en personalgruppe på  19 / 20 voksne. Elevene er tilknyttet en fast klasse, men har en egen timeplan mye av tiden. De tas vare på av en allsidig gruppe fagpersoner: spesialpedagoger, hjelpepleiere, musikkterapeuter, psykologer og assistenter.

Vi ble ønsket velkommen, og gitt en god innføring i avdelingen, av Hilde Brandsdal og Ingunn Borgersen.

Dette er krevende elever, men et meget dyktig personale skaper trivsel og personlig utbytte. Det er fint at Øvre Eiker Kommune har muligheter til å gi dette tilbudet, men det er dyrt å drifte dette, og de er i noen grad avhengig av støtte fra frivillige til turer og andre ekstraordinære prosjekter. Det kommer sikkert godt med at vår klubb på møtet gav kr. 5 000,- som støtte.

Vi takker for en flott orientering og omvisning i lokalene.