Møter 2015

 

Januar
13. januar ”Jula ut”Eikertun
14. januar (Styremøte) Klubbmøte
28. januar Byutvikling A. Stenshorne
29. januar Divisjonsrådsmøte
Februar
04. februar (*) Torskeaften m/ N.Eiker Onkel Thor Vestfossen
11. februar «Jeg er unik» ved Tone Berglia og Torunn Aakvisla
25. februar (Styremøte) Klubbmøte Valg
Mars
11. mars (*)Besøk på Eiken Vestfossen
18. mars Eiker Akt. Senter -Honsvannet
25. mars (Styremøte) Klubbmøte
April
08. april Ledererfaringer v/Anders Fossesholm
22. april Klubbmøte Slektsgransking
30. april Divisjonsrådsmøte
Mai
03. mai Varetelling Rimi
06. mai (Styremøte) Klubbmøte
xx. mai ”Blomstringstur
20. mai (*) Besøke Norsk Motorhistorisk Senter, Burud
Juni
06. juni (*) Sommeravslutning Fredrikstad
09. juni Grilldag Trygdepensjonat
10. juni Grilldag Eikertun
11. juni Divisjonsrådsmøte
11.-13. juni Hokksund-dagene

 

August
12. august (Styremøte) Klubbmøte Gjennomgang Årsmøtedokumenter
20. august Eiker Akt.senter sommerfest
26. august (*) Sosialt møte v/ Eldar Steen. Oppmøte Haug kirke, før Fossesholm
27.-30. august Vestfossmarken
September
04. -06. september Konvent Drammen
05. september «Barnas dag»Drammen
09. september (Styremøte) Klubbmøte Referat Konvent. Neste års komiteer forbereder handlingsplan og budsjett
19. september? Brannvesenets dag
23. sept. (*) Årsmøte/årsfest
Oktober
07. oktober (Styremøte) Klubbmøte Budsjett/handlingsplan
21. oktober Bedriftsbesøk Fjerdingstad Trevare AS
xx. høst 2015 ? Dansegalla. Lier
November
01. november Varetelling Rimi
04. november Klubbmøte
18. november (Styremøte) Klubbmøte
26. november (torsdag)(*) Servering Eikertun
29. november Julegrantenning Eikertun
Desember
01. desember Julegrantenning Trygdepensjonatet
02. desember (*) Juleavslutning

(*) Med ledsager og påmelding.
Styremøter starter kl 1800